HINDERSKOLEN
Bli med på Hinderskolen med Bjørn Kastenman! Bygg din egen 90 cm terrengbane og få rideveiledning!
 :: Hinderskolen, generell del
 :: Hinderskolen del 1 - Gapahuk
 :: Hinderskolen del 2 - Kulvert
 :: Hinderskolen del 3 - Kulverthekk
 :: Hinderskolen del 4 - Sofa
 :: Hinderskolen del 5 - Oxer
 :: Hinderskolen del 6 - Bord
 :: Hinderskolen del 7 - Trakhener
 :: Hinderskolen del 8 - Oppsprang
 :: Hinderskolen del 9 - Steeplehekk
 :: Hinderskolen del 10 - Trebentbord

FELTRITT
 :: Om Knøttecup
 :: Om Pay and Cross
 :: Protokoll Pay and Cross

INNGANGSBILLETTEN
 :: Grønt kort - hva og hvorfor?


 
FELTRITTBANER I NORGE
Feltrittbaner og treningsbaner for feltritt
 :: Konglungen Rideklubb, Asker
 :: Jæren Kjøre & Rideklubb
 :: Sør-Varanger Rideforening
 :: Skedsmo Rideklubb
 :: Øvre Vang Kjøre- og Rideklubb
 :: Nedre Setesdal Rideklubb
 :: Kongsvinger og Omegn Ridekl.
 :: Starum Hestesportsklubb
 :: De Norske Officerers Rideklub
 :: Steinseth Rideklubb, Asker
 :: Øvre Romerrike Rideklubb
 :: Linnesvollen, Drammen (DOR)
 :: Mossemarka, Moss Rideklubb
 :: Tromsø Ryttersportsklubb
 :: Tana Kjøre- og Rideklubb
 :: Ellingsrud Rytterklubb
 :: Bruråk Hestesportsklubb, Trondheim
 :: Stend og Midthordland Hestesportslag


 
FELTRITTBANER I SVERIGE OG DANMARK
 :: Sämsholm Ryttarförening
 :: Ribersborg, Malmø
 :: Bollnäs Ridsällskap
 :: Segersjö Fältrittklubb
 :: Trossnäs, Karlstad
 :: Föreningen Plönninge Rytterna
 :: Ljuslingsbacken, Sverige
 :: Startfälttävlan Södertälje Ridklubb
 :: Strömsholm
 :: Humlamaden Ryttarförening
 :: Kirkehavegaard, Danmark, Nordisk-Baltisk Mesterskap 2011

EKSEMPLER PÅ INTERNASJONALE FELTRITTBANER
 :: Thirlestane, Skottland
 :: Mitsubishi Motors Grassroots Championship 2010 og 2011, Badminton
 :: Mitsubishi Motors Badminton Horse Trials 2010 og 2011
 :: Ponni EM Bishop Burton
 :: Ponnifeltritt i Pau - shettis/120
 :: Les Etoiles de Pau, CCI4*
 :: VM 2010, Kentucky Horse Park
 :: Terrenghindre fra California, USA


 

- De som sitter i GU-F er mennesker som har lyst til gjre en innsats for sporten, sier Hege Trulsen i sitt innlegg her p feltritt.com. (Foto: Mette Sattrup)


Tanker fra et medlem av GU-F
Oppdatert: 03/03-2012
Innlegg fra Hege Trulsen, Grenutvalg for feltritt, NRYF

- Jeg har i løpet av de to årene jeg har sittet som GUF-medlem begynt å forstå at det er mange ryttere som kanskje føler at det er en veldig stor distanse mellom det som skjer på NRYFs kontorer innenfor feltritt og det som skjer på ”grasrota”. Hvorfor er det slik? spør Hege Trulsen, medlem av grenutvalget for feltritt.

- Egentlig er det jo ganske rart at det er slik, med tanke på hvordan GU-F er sammensatt, synes Hege. I sitt første av to innlegg her på feltritt.com, forklarer hun hvordan grenutvalget for feltritt, GU-F, arbeider. Senere vil hun komme inn på saksgangen i reglementsendringer.

Her er Hege Trulsens første innlegg:

Hvem eller hva er egentlig GUF?

GU-F er for å si det enkelt en gruppe med mennesker som skal hjelpe styret i Norges Rytterforbund med å utvikle feltrittssporten. De menneskene som sitter i GU-F er mennesker som selv holder på med feltritt, enten som foreldre av aktive ryttere, dommere, banebyggere, er ryttere selv, eller andre interesserte som har lyst til å gjøre en innsats for sporten. I tillegg har vi også alltid med oss på møtene en person som jobber i rytterforbundets administrasjon og som har feltritt som sitt ansvarsområde. Det er altså helt vanlige mennesker som sitter i dette utvalget, og som alle har en ting felles, nemlig at de har et brennende ønske om å kunne gjøre noe positivt for sporten. Derfor er det jo litt rart at det i løpet av dette året bare har kommet inn en eneste konkret henvendelse til GU-F fra rytterne om saker vi bør ta opp på møtene våre. Er det ikke?

Demokrati og samarbeidsevne

Det er valgår i år og vi har alle i dette landet blitt påminnet om hvor viktig det er å bruke sin demokratiske rett (stemmeretten og ytringsfriheten) om vi skal få en positiv utvikling istedenfor en negativ. Rytterforbundet er også en demokratisk organisajon som er avhengig av innspill for å kunne utvikles.

Ryttersporten og alle andre idretter i Norge er med andre ord bygd opp slik som landet ellers. Styret i NRYF (FS) blir valgt på en demokratisk måte av alle lederne i alle rideklubbene og rytterkretsene i Norge på det årlige Ryttertinget, som slik kan ses på som Stortinget. FS blir således NRYFs Regjering. Det er altså rideklubbene/rytterkretsene i Norge, og deres medlemmer, som bestemmer hvem som skal styre sporten vår.

Mange tror at det er på grenkonferansen at man velger hvem som skal sitte i GU-F, men det er ikke riktig. Det er FS som oppnevner alle grenutvalgene, men FS har overlatt til grenutvalgene å utnevne personer som skal sitte i grenutvalgene, fordi de har erfart at et grenutvalg fungerer best når det er satt sammen av folk som kan samarbeide, og at grenutvalgene selv best kan avgjøre hvem som passer godt sammen for å få et mest mulig effektivt arbeidsår. Det er altså ikke bare det at man er dyktig i sporten sin og har masse kunnskap om den som gjelder. Man må også kunne samarbeide med de andre som sitter i gruppa og man må kunne forholde seg til de demokratiske spillereglene som sier at det er flertallet i gruppa som bestemmer. Derfor kan vi se på FS som en slags Regjering og at Grenutvalgene er FS sin ”høyre hånd”, eller «departement», som har fått lov til å ta avgjørelser på vegne av dem, fordi de som sitter i grenutvalgene har mer nærkontakt med grenen og mer kunnskap om akkurat den grenen de representerer.

Det at vi jobber i en demokratisk organisasjon betyr at alle i GU-F skal få si sin mening om de sakene som tas opp, og at det blir det som flertallet mener er mest riktig som blir det som gjelder. Noen ganger, for eksempel i reglementspørsmål, må flere komiteer i NRYF sin organisasjon også få si sin mening før vi blir enig om hva som skal gjelde. Da jobber vi nærmest som om det var en flertallregjering vi satt i, der vi noen ganger må komme fram til en slags mellomløsning, dvs at vi inngår kompromisser, som kan være gode løsninger for alle partene som er med og bestemmer.

Grenkonferansen er det forumet der rytterne og alle andre interessert kan diskutere og komme med forlag til nye og bedre løsninger for sporten vår. Alt som kommer fram på grenkonferansen blir gjennomgått senere på GUF-møtene og tatt opp til vurdering. Derfor er det viktig at man bruker retten sin for å komme med forslag om saker man brenner for og som man ønsker at GU-F skal vurdere. Den som ikke sier noe kan heller ikke forvente å bli hørt, og da blir det også viktig å komme på grenkonferansene.

Det kan kanskje virke som om dette er et veldig tungvindt system, og et slikt system innebærer jo også at det ofte kan ta litt tid før nye tiltak kan settes igang. Fordelen er at på denne måten er vi også sikre på at det ikke bare en en person sin mening som styrer alt, men at de reglene og tiltakene som skal gjelde har støtte blant flest mulig mennesker i sporten. Og, det er jo det som er grunntanken bak all demokrati.

Redaktørens kommentar

Det har i årenes løp vært praktisert forskjellige ordninger når det gjelder valg av representanter til GU-F. For ordens skyld finner jeg det hensiktsmessig å presisere at det i langtidsplanen for 2011-2015 er tilkommet at også andre, utenfor GU-F, kan innstille kandidater til GU-F, jamfør langtidsplanen, s. 36: "Grenutvalgene (GU) oppnevnes av Forbundsstyret (FS) etter innstilling fra GU eller andre, og er ansvarlige overfor FS"

:: Tilbake til forsiden...
1

 

 

 

 

 
Kjekt å kunne!
 :: Konkurransereglementene


 

 

 

 

 

    

webansvarlig: Mette Sattrup
www.equimedia.no


Ditt nettsted for hest
webmaster: stensborg consulting
www.stensborg.no